Organisatie en Bestuur

Algemene Kerkenraad

De Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid wordt geleid door de Algemene Kerkenraad. Deze kerkenraad wordt gevormd door afgevaardigden uit alle wijkgemeenten. Samen dragen zij de eindverantwoordelijkheid voor de veelkleurige centrale gemeente.
 
Het dagelijks bestuur (het moderamen) wordt jaarlijks nieuw gekozen en bestaat uit:
 
Dhr. A. F. (Guus) Ruijl, voorzitter Algemene Kerkenraad
 
Ds. A.P. (Bert) Davelaar, Scriba Algemene Kerkenraad

Dhr. P. (Pieter) van Poelgeest, voorzitter College van Diakenen

Dhr. A. (Arend) Clements, voorzitter College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

De zakelijke en financiële belangen van de Centrale gemeente vallen onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Daarbij gaat met name om een financiële basis voor het totale gemeentewerk en voor het pastorale werk. Verder is het beheer en onderhoud  van kerken en pastorieën een belangrijk aandachtspunt.
 
Afgevaardigden van de wijkgemeenten treffen elkaar in dit college.
 
De centrale administratie wordt beheerd door mevr. A. (Anke) Klaassen
 
Het dagelijks bestuur (het moderamen) wordt jaarlijks nieuw gekozen en bestaat uit:
 
Dhr. A. (Arend) Clements, voorzitter
 
Dhr. P. (Piet) Terreehorst, penningmeester
 
Mw. M. (Marian) van Engen, secretaris

College van Diakenen

De kerk in de stad probeert welzijn van mensen te bevorderen, en voor zover mogelijk hulp te bieden waar menselijke nood is. Iedere wijkgemeente kent eigen diaconaal werk. Maar vanuit de gezamenlijkheid is er ook aandacht en soms financiële steun voor mensen in problemen.   Het werk van de Pauluskerk wordt nadrukkelijk gesteund. Daarnaast is er veel aandacht voor werelddiaconaat en zending.
 
Afgevaardigden van de wijkgemeenten vormen samen het college van diakenen.
 
Het dagelijks bestuur (het moderamen) wordt jaarlijks nieuw gekozen en bestaat uit:
 
Dhr. P. (Piet) van Poelgeest, Voorzitter
 
Dhr. I. (Itse) Kok, Penningmeester